Kjøpsvilkår

Standard salgs- og leveringsbetingelser

Disse vilkårene gjelder ved kjøp foretatt av forbruker på gaiashop.no. Forbrukerkjøp på internett reguleres i tillegg av en rekke lover som for eksempel forbrukerkjøpsloven, angrerettloven og e-handelsloven. Kjøp fra andre enn forbrukere reguleres av kjøpsloven.

1 Partene

Selger er Fashion Support AS endre til : Trendshop AS Org nr 932 863 006.

E-post: post@gaiashop.no, tlf: 47 50 15 10 (heretter benevnt «Selger», «vi» eller «gaiashop.no» ).

Kjøper er den den forbrukeren som foretar bestillingen (heretter benevnt «Kjøper» eller «du»).

2 Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen Kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Personer bosatt på steder som har MVA-fritak, må ta kontakt på post@gaiashop.no vedrørende dette.

3 Avtaleinngåelse

Når Kjøpers bestilling er registrert, vil man motta en bekreftelse pr. e-post.

Avtalen er bindende for begge parter når Kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Selger tar imidlertid forbehold om at opplysninger om varelageret i nettbutikken kan inneholde feil. Skulle du mot formodning oppleve at vi er utsolgt for et eller flere produkter i din bestilling, belastes du selvsagt ikke for varen(e) som ikke kan leveres.

Dersom Kjøper har opprettet kundekonto, finner man i tillegg ventende og tidligere gjennomførte ordre på “min konto”.

4 Betaling

Dersom Kjøper bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan Selger reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til Kjøper utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøper under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Kjøper kan betale med Klarna Checkout som aksepterer kort og fakturabetaling.

For å bestille varer hos Selger må du ha fylt 15 år, eller ha skriftlig godkjenning fra en foresatt. Gaiashop.no kan uten forvarsel kansellere bestillinger som ikke oppfyller disse kravene og som en konsekvens utestenge brukere på ubestemt tid.

Fakturabetaling gjennom Klarna:

Når du velger faktura («Betal om 14 dager») som betalingsmåte er det Klarna som håndterer dette.

Et fakturagebyr på 0 kr tilkommer per kjøp, månedsgebyret er på 45,- og renten er på 22 %.

Slik betaler du med faktura: Fyll inn alle opplysninger om deg selv, og din adresse. Opplysningene du oppgir her må stemme overens med det som står i folkeregisteret.

Velg betaling med Klarna «Betal om 14 dager». Fyll inn ditt fødsels- og personnummer. Dersom det er første gang du handler med Klarna, kan Klarna gjennomføre en kredittsjekk på deg.

Dette vil du bli varslet om i etterkant. Du skal innen 14 dager motta en faktura enten per post, eller per e-post, til den e-postadressen du har opplyst i din bestilling. Hvis betaling unnlates, legges det til et purregebyr på 64,00 kr og en forsinkelsesrente på 9,50 %. Vi ber om at alle spørsmål vedrørende faktura, forsinket faktura eller feil faktura rettes mot Klarna. Kontaktinformasjon finner du på https://klarna.com/no/support.

Rabattkode:

Dersom du har en rabattkode du ønsker å benytte på Gaiashop.no, må koden tilføyes og aktiveres i din «handlevogn». Dersom ikke annet er opplyst, dekker rabattkoden kun prisen på varen du bestiller, ikke øvrige gebyrer. Det er ikke mulig å handle vare(r) for lavere beløp enn verdien på rabattkoden (dette gjelder i tilfeller hvor rabatten er et beløp, ikke ved prosent avslag).

Dersom du har glemt å legge inn din rabattkode før betaling, kan vi dessverre ikke endre dette i etterkant.

5 Levering

Levering er skjedd når kjøperen eller hans representant har overtatt tingen. Risikoen for varen går over på Kjøper fra samme tidspunkt.

Selger sender innen 1-3 virkedager og har normalt rask levering. Selger er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser i levering av varer som skyldes feil eller forsinkelser hos fraktleverandør. Alle leveringsfrister er veiledende, og avvik kan forekomme. Dersom sendingen blir forsinket eller borte, vil vi gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg slik at den kan mottas så raskt som mulig.

Dersom Kjøper ikke har mottatt din bestilling innen 10 virkedager etter at den er bestilt bes Kjøper om å ta kontakt på post@gaiashop.no. Dersom Kjøper mot formodning ikke skulle motta de bestilte varene innen 30 dager, refunderes det betalte beløpet.

6 Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan Kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe når varen(e) er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom Selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Hvis opplysningene gis i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen. Det er ingen gebyrer for Kjøpers bruk av angreretten. Kjøper bærer risikoen for returforsendelsen. Selger anbefaler at Kjøper sender returer med sporingsnummer.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selger er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til Kjøper uten unødig opphold, og senest 14 dager fra Selger fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har allikevel rett til å holde tilbake betalingen til vi har mottatt varene i retur fra Kjøper.

Selger anbefaler at Kjøper beholder originalemballasjen, da varen fortrinnsvis bør returneres i originalemballasjen.

7 Reklamasjon og mangler

Hvis det foreligger en mangel ved varen må Kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at Kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes Kjøperen eller forhold på Kjøperens side, kan Kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

8 Personopplysninger

Selgers behandling av personopplysninger fremgår under “personvern“ på gaiashop.no