Personvern

PERSONVERNERKLÆRING

Sist oppdatert 01.03.2021

Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger når du benytter deg av våre tjenester. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Du finner også informasjon om dine rettigheter.

Hva er personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for være fult navn eller adresse, personnummer, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og andre digitale og analoge spor som identifiserer deg som person.

Hvem har ansvar for behandling av dine personopplysninger?

All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven og EUs databeskyttelsesdirektiv. Det er Fashion Support AS som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler (behandlingsansvarlig). Datatilsynet fører tilsyn med at regelverket overholdes.

Fashion Support AS
Øvre Slottsgate 5,0157 Oslo

Org. nr. 986 521 925

Hva slags opplysninger samler vi inn og hvorfor gjør vi det?

For å kunne levere så gode tjenester som mulig er vi avhengige av å samle inn og bruke dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Under følger en oversikt over hvordan vi typisk samler inn personopplysningene, hvilke opplysninger dette typisk er og hva formålet er. Vi har også tydeliggjort behandlingsgrunnlaget.

Vi samler ikke inn sensitiv informasjon.

Ved kjøp og kundeservice

  • kontaktinformasjon som f.eks. navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer
  • betalingsinformasjon og betalingshistorikk
  • kredittinformasjon
  • bestillingsinformasjon
  • Tekniske opplysninger om enheten som brukes (datamaskin, mobiltelefon etc.)

Vi bruker også personopplysninger for å sikre en best mulig brukeropplevelse for deg, blant annet ved å tilpasse visningen av innholdet til din skjerm/enhet og å sørge for raskest mulig lasting av sidene.

Formålet med behandlingen er å kunne gjennomføre kjøpsavtalen og håndtere kundeservice. Grunnlaget for behandlingen er dels at det er nødvendig for å overholde en avtale med deg, og dels fordi det er nødvendig for å forfølge vår berettigede interesse i å kommunisere effektivt med deg slik at vi kan yte våre tjenester best mulig.

 Informasjonskapsler/cookies

Gaiashop.no benytter seg av “cookies”. Med cookies lagres brukerens adferd på brukerens harddisk på nettstedet den besøker. Informasjonen blir blant annet brukt som et hjelpemiddel for deg som bruker og til statistikk. Cookies innebærer ingen sikkerhetsrisiko, men funksjonen kan slås av i de fleste nettlesere gjennom et menyvalg. Dette vil imidlertid få konsekvenser for bruken av nettstedet og nettbutikken, spesielt da tidligere adferd ikke huskes, for eksempel innloggingspassord og lagrede produkter.

Hvem har tilgang til personopplysningene dine?

Fashion Support AS deler kun data med driftsselskap og/eller partner/løsningstilbyder i den hensikt å kunne gjennomføre ordreleveranse.

Eventuell datautveksling og databehandling omfattes av inngått databehandleravtale mellom Fashion Support AS og leverandør av tredjepartsløsning.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Personopplysninger som vi behandler i forbindelse med salg eller kjøpsavtale du har med oss, slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Personopplysninger som behandles på grunnlag av samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger som behandles som følge av din registrering i kundeklubben oppbevares så lenge du er registrert.

Hvilke rettigheter har du?

Se også www.datatilsynet.no for mer informasjon om dine rettigheter.

Rett til tilgang/innsyn

Du har til enhver tid rett til å be om informasjon om personopplysningene vi oppbevarer om deg. Kontakt post@gaiashop.no og du vil få tilsendt personopplysningene dine via e-post.

Rett til oppdatering eller korrigering

Du har rett til å be om korrigering av personopplysningene dine dersom de ikke er korrekte, og dette inkluderer retten til å utfylle ufullstendige personopplysninger. Kontakt post@gaiashop.no.

Rett til å slette

Du har rett til å slette hvilke som helst personopplysninger behandlet av Fashion Support AS når som helst, bortsett fra i følgende situasjoner og da relatert til opplysninger som er nødvendige for å håndtere det aktuelle forholdet:

  • du har en pågående sak hos kundeservice
  • du har en åpen bestilling som ikke er sendt ennå eller bare er delvis sendt
  • du har uoppgjort gjeld hos Fashion Support AS, uavhengig av betalingsmetode
  • hvis du har utført et kjøp, vil vi beholde personopplysningene dine i forbindelse med transaksjonen for å overholde bokføringsreglene

For å få dine data slettet, kontakt post@gaiashop.no

Rett til begrensning

Du har rett til å be om at Fashion Support AS begrenser behandlingen av personopplysningene dine.

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet:

Hvis du mener Fashion Support AS har behandlet personopplysningene dine på en måte som ikke er korrekt, kan du kontakte oss. Du kan også klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.no)

Endringer av personvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Du finner alltid oppdatert personvernerklæring på våre hjemmesider. Ved større endringer vil vi kunne informere om dette særskilt.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss:

Fashion Support AS
Øvre Slottsgate 5

0157 Oslo

Org. nr. 986 521 925

E-post: post@gaiashop.no

Tlf: 47 50 15 10